مقایسۀ روانشناسانۀ خواب زنان و مردان

گاهی دلیل بی خوابی ما شخصی است که کنار ما خوابیده است. علم روانشناسی مشکل افرادی را که هرشب به دلیل خرخر از اتاق خواب بیرون فرستاده می شوند و افرادی که می خواهند تا این صداها پایان بپذیرد را بررسی کرد…

راز برخورداری از یک خواب خوب و راحت

هدف داشتن در زندگی باعث خواب بهتر می شود. افرادی که در خواب بیش از اندازه غلت می زنند ویا از اختلالات خواب همانند آپنه (احساس خفگی) و سندروم پای بی قرار رنج می برند، می توانند از یک راه حل بدون دارو ا…

تغییر فصلها و نقش آن در افسردگی ما

نزدیک به 5 درصد از جمعیت آمریکا افسردگی فصلی را تجربه کرده اند. دلایل : تغییر در فصول می تواند باعث تغییر در میزان ملاتونین و سراتونین- دو ماده ای که در تنظیم ساعت خواب بدن و حال انسان نقش دارند- شود.…

روش هایی برای اندازه گیری میزان احساسات در خواب

تحقیقات اخیر روش هایی را برای اندازه گیری میزان احساسات در خواب، نشان می دهند. احساسات بخش عمده ای از خواب، به ویژه مرحله ی REM رم خواب را تشکیل می دهند. احساسات در رویا نقشی کلیدی را بازی می کنند، طو…