خواب

بازی والدین با کودکان

خمیازۀ مسری در ذهن ها نهادینه شده است

خمیازۀ مسری در ذهن ها نهادینه شده است 700 350 ارمغان رشد

تحقیقات جدید پایه های بیولوژیکی را برای خمیازۀ مسری نشان می دهد. تقریبا همگی باور دارند که خمیازه مسری است. زمانی که می بینید که شخصی خمیازه می کشد، احتمالا…

read more
مقایسه خواب زنان و مردان

مقایسۀ روانشناسانۀ خواب زنان و مردان

مقایسۀ روانشناسانۀ خواب زنان و مردان 700 350 ارمغان رشد

گاهی دلیل بی خوابی ما شخصی است که کنار ما خوابیده است. علم روانشناسی مشکل افرادی را که هرشب به دلیل خرخر از اتاق خواب بیرون فرستاده می شوند و…

read more
خواب خوب

راز برخورداری از یک خواب خوب و راحت

راز برخورداری از یک خواب خوب و راحت 700 445 ارمغان رشد

هدف داشتن در زندگی باعث خواب بهتر می شود. افرادی که در خواب بیش از اندازه غلت می زنند ویا از اختلالات خواب همانند آپنه (احساس خفگی) و سندروم پای…

read more
تغییر فصل و افسردگی

تغییر فصلها و نقش آن در افسردگی ما

تغییر فصلها و نقش آن در افسردگی ما 700 437 ارمغان رشد

نزدیک به 5 درصد از جمعیت آمریکا افسردگی فصلی را تجربه کرده اند. دلایل : تغییر در فصول می تواند باعث تغییر در میزان ملاتونین و سراتونین- دو ماده ای…

read more
احساسات در خواب

روش هایی برای اندازه گیری میزان احساسات در خواب

روش هایی برای اندازه گیری میزان احساسات در خواب 700 467 ارمغان رشد

تحقیقات اخیر روش هایی را برای اندازه گیری میزان احساسات در خواب، نشان می دهند. احساسات بخش عمده ای از خواب، به ویژه مرحله ی REM رم خواب را تشکیل…

read more