انعطاف پذیری

اگر می‌خواهید تا هیجان‌هایتان را با موفقیت مدیریت کنید، انعطاف‌پذیر باشید.

اگر می‌خواهید تا هیجان‌هایتان را با موفقیت مدیریت کنید، انعطاف‌پذیر باشید. 969 647 ارمغان رشد

اگر می‌خواهید تا هیجان‌هایتان را با موفقیت مدیریت کنید، انعطاف‌پذیر باشید. راهبرد صحیح تنظیم هیجان کلید مدیریت هیجان‌هاست.   زندگی پر از موقعیت‌های استرس‌زاست. برخی از این موقعیت‌ها شدت هیجانی…

read more
دوستیهای قدیمی

همه ی روابط برای همیشه ادامه پیدا نمی کنند

همه ی روابط برای همیشه ادامه پیدا نمی کنند 700 437 ارمغان رشد

اگر متوجه شوید که دوست قدیمی تان دیگر شما را دوست ندارد، چکار می کنید؟ وجود احترام در بین دوستان به اندازه ی وجود اعتماد ضروری است. اگر نسبت به…

read more
شریک عشقی

اولین صفتی که باید در شریک عشقی تان به دنبال آن بگردید.

اولین صفتی که باید در شریک عشقی تان به دنبال آن بگردید. 700 350 ارمغان رشد

اگر به دنبال عشق می گردید، این ویژگی مهم ترین مورد است. اگر قصد آشنایی با شخص جدیدی را داشته باشید، احتمالا در حال بررسی اطلاعات زیادی هستید. خودتان را…

read more