مجازات / تنبیه

انتقام

آیا انتقام ارزش تلاش را دارد؟

آیا انتقام ارزش تلاش را دارد؟ 700 393 ارمغان رشد

با تلاش برای انتقام گرفتن از دیگران، به خودمان آسیب می رسانیم. چرا ما با موضوع انتقام به وجد می آییم؟ این موضوع محتوای بیشتر اجرای اپراها و موضوع اصلی…

read more