اوکسی توسین

ذهن زیبا و شاد

هفت عادت برای داشتن یک ذهن زیبا و شاد

هفت عادت برای داشتن یک ذهن زیبا و شاد 700 359 ارمغان رشد

شما می توانید برای لذت بردن بیشتر از سروتونین، دوپامین، اوکسی توسین و اندورفین، مغزتان را دوباره سیم کشی کنید. این قسمت را هر روز انجام دهید، مطمئن باشید از…

read more