خوش‌بینی

آیندۀ جهان

آیندۀ جهان؛ جدال میان خوش بینی و بدبینی

آیندۀ جهان؛ جدال میان خوش بینی و بدبینی 700 423 ارمغان رشد

بسیاری از مراجعین، همکاران، دوستان و از جمله خود من بسیار از آینده ی جهان شگفت زده هستیم. برای مثال برخی از مردم از اینکه کودکی به دنیا بیاورند و…

read more