عصب شناسی

کنترل رویا

دلیل خواب دیدن و راههای کنترل رویا

دلیل خواب دیدن و راههای کنترل رویا 700 350 ارمغان رشد

رویاها می توانند عجیب و غیرقابل پیش بینی باشند، پس چه کسی دقیقا آن ها را کنترل می کند؟ احتمالا رویاها معما برانگیزترین تجربه های زندگی ما هستند. دلیل رویا…

read more
نسبت یادگیری زبان دوم و توانایی موسیقیایی

یادگیری زبان دوم و نسبت آن با توانایی موسیقیایی انسان

یادگیری زبان دوم و نسبت آن با توانایی موسیقیایی انسان 704 470 ارمغان رشد

یادگیری زبان دوم برای موسیقیدان ها آسان تر است. اگر در اینترنت و ویکی پدیا جستجو کنید، می بینید بیشتر افرادی که به دو زبان صحبت می کنند، خواننده هستند…

read more