انگیزه

چه چیزی را باید کنترل کنیم؟

چه چیزی را باید کنترل کنیم؟ 240 240 ارمغان رشد

بیشتر افراد با اولین قدم ترک الکل آشنا هستند. تایید می‌کنیم که در ارتباط با الکل بی‌اراده‌ایم و کنترل زندگی‌مان را از دست داده‌ایم. الکلی‌ها به هنگام نوشیدن و معتادان…

read more
زندگی عاطفی افراد مجرد

نگاهی به زندگی عاطفی افراد مجرد

نگاهی به زندگی عاطفی افراد مجرد 700 393 ارمغان رشد

زندگی عاطفی افراد مجرد چیزی که شما فکر می کنید، نیست. آیا زندگی عاطفی افراد مجرد را درک می کنید؟ آیا تصور می کنید افراد مجرد بیشتر احساس افسردگی، تنهایی…

read more