ذهن آگاهی

اگر می‌خواهید تا هیجان‌هایتان را با موفقیت مدیریت کنید، انعطاف‌پذیر باشید.

اگر می‌خواهید تا هیجان‌هایتان را با موفقیت مدیریت کنید، انعطاف‌پذیر باشید. 969 647 ارمغان رشد

اگر می‌خواهید تا هیجان‌هایتان را با موفقیت مدیریت کنید، انعطاف‌پذیر باشید. راهبرد صحیح تنظیم هیجان کلید مدیریت هیجان‌هاست.   زندگی پر از موقعیت‌های استرس‌زاست. برخی از این موقعیت‌ها شدت هیجانی…

read more
مثبت گرایی واقع بینانه

مثبت گرایی واقع بینانه و شادمانی جاودانه

مثبت گرایی واقع بینانه و شادمانی جاودانه 700 466 ارمغان رشد

مثبت گرایی واقع بینانه یک روش فکری است که به ما کمک می کند که با افزایش سن بهتر رشد کنیم. همه ی ما با اینگونه انسان ها در ارتباط…

read more
ذهن آگاهی

کاری بر علیه خودتان انجام ندهید

کاری بر علیه خودتان انجام ندهید 700 404 ارمغان رشد

تنها قصد و نیت خوب کافی نیست. آیا تا به حال آنقدر سخت کار کرده اید که هرچه بیشتر خسته شوید، کار برایتان دشوارتر بشود و از اهدافی که در…

read more