حافظه

انسان دو قطبی

جهان هنوز پذیرای افرادی با اختلال دو قطبی نیست

جهان هنوز پذیرای افرادی با اختلال دو قطبی نیست 700 404 ارمغان رشد

جهان برای افرادی با اختلال دو قطبی طراحی نشده است. هنوز شکاف هایی در بین محصولات و خدماتی که برای کمک به افراد مبتلا به اختلال دو قطبی ارائه می…

read more