قانون و جرم

رابطه خشونت و ترس

خشمی که منجر به خشونت شود، ریشه در ترس دارد

خشمی که منجر به خشونت شود، ریشه در ترس دارد 700 394 ارمغان رشد

یکی از اصلی ترین دلایل خشونت، خشمی است که بر پایه ی ترس است. کلیشه ای است اگر بگویم جهان پر از خشونت است. خشونت از هر نوعی، یکی از…

read more
نفرت از تنهایی

چرا از تنها بودن تنفر داریم؟

چرا از تنها بودن تنفر داریم؟ 700 467 ارمغان رشد

چرا از تنها بودن تنفر داریم؟ تنهایی باعث ایجاد نوعی آشفتگی روانی می شود. آیا می دانید زمانی که دچار انزوای فیزیکی و اجتماعی می شوید، چه اتفافی برای ذهنتان…

read more