خنده

خندیدن

روانشناسی جدید می گوید خنده بهترین درمان است.

روانشناسی جدید می گوید خنده بهترین درمان است. 700 367 ارمغان رشد

دلایلی برای شاد بودن. انسان ها چرا می خندند؟ این سوال دانشمندان زیادی را در سراسر جهان به خودش جلب کرده است. مردم با هر سن و فرهنگی خود به…

read more