هوش

اگر می‌خواهید تا هیجان‌هایتان را با موفقیت مدیریت کنید، انعطاف‌پذیر باشید.

اگر می‌خواهید تا هیجان‌هایتان را با موفقیت مدیریت کنید، انعطاف‌پذیر باشید. 969 647 ارمغان رشد

اگر می‌خواهید تا هیجان‌هایتان را با موفقیت مدیریت کنید، انعطاف‌پذیر باشید. راهبرد صحیح تنظیم هیجان کلید مدیریت هیجان‌هاست.   زندگی پر از موقعیت‌های استرس‌زاست. برخی از این موقعیت‌ها شدت هیجانی…

read more
هوش کودکان

به کودکان در پرورش یک قوه ذهنی قابل رشد کمک کنید

به کودکان در پرورش یک قوه ذهنی قابل رشد کمک کنید 700 467 ارمغان رشد

یکی از بهترین کارهایی که والدین و معلمان می توانند برای کودکان انجام دهند، این است که به آن ها در پرورش قوهٔ ذهنی قابل رشد کمک کنند. یک قوهٔ…

read more
ندانستن یا اطلاعات اشتباه

اطلاعات اشتباه یا نداشتن اطلاعات؛ کدامیک بدتر است؟

اطلاعات اشتباه یا نداشتن اطلاعات؛ کدامیک بدتر است؟ 700 465 ارمغان رشد

دانشمندان می گویند نبود حس کنجکاوی باعث کند شدن و عدم موفقیت ما می شود. ما واقعا چه چیزهایی می دانیم؟ حقیقت اصلی چیست؟ به چه کسی باور داریم؟ برای…

read more