طب تلفیقی

کم خوابی و عفونت

کم خوابی می تواند خطر ابتلا به عفونت را افزایش دهد

کم خوابی می تواند خطر ابتلا به عفونت را افزایش دهد 700 394 ارمغان رشد

بهتر بخوابید و سالم تر بمانید. به تازگی به مقاله ای برخوردم که رابطه ی میان عادت های خواب را با آسیب پذیری در مقابل سرماخوردگی بررسی می کرد. در…

read more
خود واقعی انسان

آیا خود واقعی تان را می شناسید؟

آیا خود واقعی تان را می شناسید؟ 640 480 ارمغان رشد

در روانشناسی ارتباط درونی بسیار حائز اهمیت است. روانشناسان خود را به چندین گروه تقسیم کرده اند: خود اشتباه (زمانی که به شکل ناصحیح خودمان را نشان می دهیم.) خود…

read more