دوستان

رابطه با دیگران

با روابط صحیح یک چرخه حمایت برای خود بسازیم

با روابط صحیح یک چرخه حمایت برای خود بسازیم 700 350 ارمغان رشد

چگونه می توانیم چرخه ی حمایت را در خودمان بسازیم و پرورش دهیم؟ تحقیقات نشان می دهند که روابط یکی از عوامل مهم برای بهبود روحیه است. نکته ی مهم…

read more
باورهای غلط در مورد دوستان

دروغ‌هایی که ما به خودمان در مورد دوستان‌مان می گوییم

دروغ‌هایی که ما به خودمان در مورد دوستان‌مان می گوییم 700 350 ارمغان رشد

روابط دوستانه ی بزرگسالان: دروغ هایی که ما به خودمان می گوییم. تصورات غلط و حقایق در مورد روابط با دوستان زمانی که با شریک عاطفی خود، یکی از اعضای…

read more