بخشش

مسئولیت پذیری در دعوا

مسئولیت اشتباهاتمان را بپذیریم و برای بهبود شرایط تلاش کنیم

مسئولیت اشتباهاتمان را بپذیریم و برای بهبود شرایط تلاش کنیم 700 467 ارمغان رشد

این اشتباه من نبود… پذیرفتن اشتباهات یک چالش است. تصور کنید دو دوست و یا یک زوج بحثی داشته اند. هر طرف سعی دارد طرف مقابل را متقاعد کند که…

read more