حافظه کاذب

حافظه انسان در گذر زمان

حافظه ما با افزایش سن تغییر می کند

حافظه ما با افزایش سن تغییر می کند 700 292 ارمغان رشد

چگونه باید به گذشته مان نگاهی بیاندازیم؟ بر طبق گفته های انسان شناسان هزاران سال پیش انسان های خردمند یک جهش تکاملی در ظرفیت مغز به وجود آوردند که توسط…

read more