اختلالات خوردن

نوجوانان، رژیم غذایی و شبکه‌های اجتماعی

نوجوانان، رژیم غذایی و شبکه‌های اجتماعی

نوجوانان، رژیم غذایی و شبکه‌های اجتماعی 700 392 ارمغان رشد

چگونه شبکه های اجتماعی باعث می شوند تا فرزندتان در عادت های ناسالم تغذیه ای باقی بماند. آیا نوجوانتان دائما در اینستاگرام و اسنپ چت می گردد؟ آیا شبکه های…

read more
خجالت کشیدن از بدن خود

برنامه رژیم غذایی نباید براساس خجالت کشیدن از بدنتان باشد

برنامه رژیم غذایی نباید براساس خجالت کشیدن از بدنتان باشد 700 394 ارمغان رشد

متنفر بودن از بدنتان در مراقبت کردن از آن به شما کمک نمی کند. من می توانم تمام روز را وقت بگذارم و در مورد ارتباط خجالت از بدن و…

read more