دوپامین

قهوه

قهوه باعث کاهش افسردگی می شود

قهوه باعث کاهش افسردگی می شود 700 404 ارمغان رشد

قهوه تاثیر مثبتی بر التهاب و میزان پایین دوپامین در مغز دارد. اینکه قهوه می تواند تاثیر مثبتی بر روحیه بگذارد، برای مردم تعجبی به همراه نمی آورد. بسیاری از…

read more
دوپامین

دوپامین: چرا “نه گفتن” آنقدر دشوار است؟

دوپامین: چرا “نه گفتن” آنقدر دشوار است؟ 700 393 ارمغان رشد

بهبودی از اعتیاد می تواند ذهن، بدن و زندگی شما را درمان کند. “چرا وقتی می داند این کارش باعث آزار من می شود، باز هم ادامه می دهد؟” این…

read more