تصمیم گیری

اگر می‌خواهید تا هیجان‌هایتان را با موفقیت مدیریت کنید، انعطاف‌پذیر باشید.

اگر می‌خواهید تا هیجان‌هایتان را با موفقیت مدیریت کنید، انعطاف‌پذیر باشید. 969 647 ارمغان رشد

اگر می‌خواهید تا هیجان‌هایتان را با موفقیت مدیریت کنید، انعطاف‌پذیر باشید. راهبرد صحیح تنظیم هیجان کلید مدیریت هیجان‌هاست.   زندگی پر از موقعیت‌های استرس‌زاست. برخی از این موقعیت‌ها شدت هیجانی…

read more

چه چیزی را باید کنترل کنیم؟

چه چیزی را باید کنترل کنیم؟ 240 240 ارمغان رشد

بیشتر افراد با اولین قدم ترک الکل آشنا هستند. تایید می‌کنیم که در ارتباط با الکل بی‌اراده‌ایم و کنترل زندگی‌مان را از دست داده‌ایم. الکلی‌ها به هنگام نوشیدن و معتادان…

read more
هر اشتباه فرصتی برای بهتر شدن

هر اشتباه فرصتی برای قویتر و بهتر شدن است

هر اشتباه فرصتی برای قویتر و بهتر شدن است 700 408 ارمغان رشد

راه هایی برای تبدیل اشتباهات به درس های باارزش زندگی آیا تا به حال برایتان پیش آمده است که بگویید: “من دیگر این کار را انجام نمی دهم” و تنها…

read more