رابطه ی ذهن و بدن و نقش آن در سلامتی و درمان بیماریها

آنچه از جزئیات تحقیقات در مورد ارتباط ذهن و بدن می توان فهمید این است که ذهن خودآگاه ما جزئیات اتفاقات را به یاد می آورد اما در مقابل، بدنمان اتفاقاتی از زندگی مان را که کمتر در مورش صحبت شده است، ذخی…

رازداری می تواند سلامتی شما را به خطر بیاندازد

پنهان کردن اطلاعات از دیگران به اندازه ی فکر کردن به آن ها استرس زا نیست. راز مقداری اطلاعات است که یک شخص می داند و نمی خواهد با دیگران در میان بگذارد. این اطلاعات ممکن است شخصی باشد؛ مثلا شخصی این ح…