شناخت

رابطه ذهن و بدن انسان

رابطه ی ذهن و بدن و نقش آن در سلامتی و درمان بیماریها

رابطه ی ذهن و بدن و نقش آن در سلامتی و درمان بیماریها 700 525 ارمغان رشد

آنچه از جزئیات تحقیقات در مورد ارتباط ذهن و بدن می توان فهمید این است که ذهن خودآگاه ما جزئیات اتفاقات را به یاد می آورد اما در مقابل، بدنمان…

read more
رازداری

رازداری می تواند سلامتی شما را به خطر بیاندازد

رازداری می تواند سلامتی شما را به خطر بیاندازد 700 467 ارمغان رشد

پنهان کردن اطلاعات از دیگران به اندازه ی فکر کردن به آن ها استرس زا نیست. راز مقداری اطلاعات است که یک شخص می داند و نمی خواهد با دیگران…

read more