لذت های فرزند پروری با چاشنی دشواری و ارزشمند بودن

فرزندپروری؛ دشوارترین و باارزشترین کاری است که خواهید داشت. سال ها با والدینی با سنین گوناگون، حتی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مصاحبه کرده ایم. از آن ها در مورد تکنیک ها و انواع والدگری پرسیده ایم. یک مو…

راههای تبدیل احساس خجالت به اعتماد به نفس در کودکان

شش راه برای کمک به فرزندتان تا حس خجالت او را به اعتماد به نفس تبدیل کنید. وقتی که احساس خجالت تنها راهی است که دارند. شما می توانید به آن ها کمک کنید. کودکان احساس خجالت می کنند زیرا از صحبت کردن می …