پرورش کودک

روانشناسی کودکان

روانشناسی کودکان 638 425 ارمغان رشد

شکل گیری شخصیت پایه و اصلی افراد از دوران کودکی شکل می گیرد و می توان گفت مهم ترین و تاثیر گذار ترین دوره زندگی افراد ، دوره کودکی است.…

read more
لذت های فرزند پروری

لذت های فرزند پروری با چاشنی دشواری و ارزشمند بودن

لذت های فرزند پروری با چاشنی دشواری و ارزشمند بودن 700 366 ارمغان رشد

فرزندپروری؛ دشوارترین و باارزشترین کاری است که خواهید داشت. سال ها با والدینی با سنین گوناگون، حتی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مصاحبه کرده ایم. از آن ها در مورد…

read more
تقویت حس اعتماد به نفس در کودک

راههای تبدیل احساس خجالت به اعتماد به نفس در کودکان

راههای تبدیل احساس خجالت به اعتماد به نفس در کودکان 700 350 ارمغان رشد

شش راه برای کمک به فرزندتان تا حس خجالت او را به اعتماد به نفس تبدیل کنید. وقتی که احساس خجالت تنها راهی است که دارند. شما می توانید به…

read more