مراقبت

اگر می‌خواهید تا هیجان‌هایتان را با موفقیت مدیریت کنید، انعطاف‌پذیر باشید.

اگر می‌خواهید تا هیجان‌هایتان را با موفقیت مدیریت کنید، انعطاف‌پذیر باشید. 969 647 ارمغان رشد

اگر می‌خواهید تا هیجان‌هایتان را با موفقیت مدیریت کنید، انعطاف‌پذیر باشید. راهبرد صحیح تنظیم هیجان کلید مدیریت هیجان‌هاست.   زندگی پر از موقعیت‌های استرس‌زاست. برخی از این موقعیت‌ها شدت هیجانی…

read more
افزایش سن

در مورد افزایش سن و درد چه می دانید؟

در مورد افزایش سن و درد چه می دانید؟ 700 465 ارمغان رشد

تحقیقات نشان می دهد که چرا افراد مسن درد بیشتری دارند و ما در مورد آن چه کاری می توانیم انجام دهیم. آیا فکر می کنید که افزایش سن با…

read more