بولیمیا (پرخوری عصبی)

بولیمیا / پرخوری عصبی

بولیمیا و اثرات مخرب آن بر روی سلامتی دهان و دندان

بولیمیا و اثرات مخرب آن بر روی سلامتی دهان و دندان 700 436 ارمغان رشد

بولیمیا می تواند باعث ایجاد مشکلات دندانی شود. چگونگی ایجاد مشکلات دندانی توسط بولیمیا میلیون ها آمریکایی از اختلالات خوردن رنج می برند و بسیاری از آن ها این اختلال…

read more