بولیمیا و اثرات مخرب آن بر روی سلامتی دهان و دندان

بولیمیا می تواند باعث ایجاد مشکلات دندانی شود. چگونگی ایجاد مشکلات دندانی توسط بولیمیا میلیون ها آمریکایی از اختلالات خوردن رنج می برند و بسیاری از آن ها این اختلال را بدون درمان رها می کنند. هم برای …