زبان بدن

اگر می‌خواهید تا هیجان‌هایتان را با موفقیت مدیریت کنید، انعطاف‌پذیر باشید.

اگر می‌خواهید تا هیجان‌هایتان را با موفقیت مدیریت کنید، انعطاف‌پذیر باشید. 969 647 ارمغان رشد

اگر می‌خواهید تا هیجان‌هایتان را با موفقیت مدیریت کنید، انعطاف‌پذیر باشید. راهبرد صحیح تنظیم هیجان کلید مدیریت هیجان‌هاست.   زندگی پر از موقعیت‌های استرس‌زاست. برخی از این موقعیت‌ها شدت هیجانی…

read more
چک کردن خود در آینه

قبل از هر قرار مهمی خود را در آینه چک کنید

قبل از هر قرار مهمی خود را در آینه چک کنید 700 439 ارمغان رشد

هشت دلیل برای چک کردن خود در آینه قبل از ملاقات های مهم روش های شگفت انگیز در استفاده از آینه، برای افزایش موفقیت امری طبیعی است که قبل از…

read more
تماس چشمی

تماس چشمی چقدر در ایجاد ارتباط موثراست؟

تماس چشمی چقدر در ایجاد ارتباط موثراست؟ 700 347 ارمغان رشد

چه خوب و چه بد، خیره شدن دیگران به ما تاثیر زیادی بر رفتار ما دارد. شواهد زیادی نشان می دهد که تماس چشمی بسیار تاثیرگذار است. ما بیشتر جذب…

read more