اوتیسم

تشخیص اوتیسم توسط ام آر آی mri

تشخیص سریع اوتیسم توسط ام آر آی، کلید درمان و بهبودی

تشخیص سریع اوتیسم توسط ام آر آی، کلید درمان و بهبودی 1280 853 ارمغان رشد

ام آر آی (MRI) در تشخیص و درمان اوتیسم تغییر ایجاد کرده است. تشخیص سریع اوتیسم می تواند کلیدی برای درمان و بهبودی در پیشرفت آن باشد. در حال حاضرهیچ…

read more