اضطراب و افسردگی را برای بهبود کارآیی‌تان درمان کنید

افسرده و مضطرب هستید و نمی توانید کار کنید؟ یک دوره ی درمان را آغاز کنید. تحقیقات جدید نشان می دهند که تاخیر در درمان می تواند به مرخصی استعلاجی طولانی تری ختم شود. سطح بالای افسردگی و اضطراب می تواند…

آیا می دانید اضطراب و نگرانی همیشه هم بد نیست؟

مضطرب و نگرانید؟ در اینجا به شما می گوییم که چرا این دو برایتان مفید هستند. در برخی از تجربه های احساسی بد می توان مزایایی هم یافت. اضطراب به میزان زیادی در جامعه ی ما یافت می شود و به عنوان یکی از نش…

چرا باید از شکست بترسیم؟

ترس از شکست باعث می شود تا کارها را آن طور که باید، انجام دهیم. بیشتر افراد موفقی که من در موردشان مطالعه کرده ام، از شکست می ترسیده اند. برخی از آن ها نگران این موضوع بودند که ترس از شکست ممکن است تا…