اضطراب

درمان اضطراب و افسردگی

اضطراب و افسردگی را برای بهبود کارآیی‌تان درمان کنید

اضطراب و افسردگی را برای بهبود کارآیی‌تان درمان کنید 700 404 ارمغان رشد

افسرده و مضطرب هستید و نمی توانید کار کنید؟ یک دوره ی درمان را آغاز کنید. تحقیقات جدید نشان می دهند که تاخیر در درمان می تواند به مرخصی استعلاجی…

read more
نگرانی و اضطراب

آیا می دانید اضطراب و نگرانی همیشه هم بد نیست؟

آیا می دانید اضطراب و نگرانی همیشه هم بد نیست؟ 700 350 ارمغان رشد

مضطرب و نگرانید؟ در اینجا به شما می گوییم که چرا این دو برایتان مفید هستند. در برخی از تجربه های احساسی بد می توان مزایایی هم یافت. اضطراب به…

read more
ترس از شکست

چرا باید از شکست بترسیم؟

چرا باید از شکست بترسیم؟ 528 378 ارمغان رشد

ترس از شکست باعث می شود تا کارها را آن طور که باید، انجام دهیم. بیشتر افراد موفقی که من در موردشان مطالعه کرده ام، از شکست می ترسیده اند.…

read more