خشم

نوجوان بداخلاق

راه حلی برای مواجهه شما و بی اخلاقی فرزند نوجوانتان

راه حلی برای مواجهه شما و بی اخلاقی فرزند نوجوانتان 700 350 ارمغان رشد

این که والدین بخواهند تا فرزندانشان همیشه شاد باشند، کاملا طبیعی است. از زمانی که فرزندتان یک نوزاد بود و زمانی که راه رفتن را یاد گرفت و حال که…

read more