نوجوانان

دوران نوجوانی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین دوره های زندگی هر فرد است و باوغ حساس ترین و پر تلاطم ترین مسیری است که هر انسانی در راه یافتن شخصیت و هویت خود باید از آن عبور کند.در این دوره مجموعه ای از تغییرات جسمی،روانی و اجتماعی در افراد اتفاق می افتد که به طور عام زیر بنای زندگی بزرگسالی و سالمندی آنها را در آینده تشکیل می دهد.

اگر روند تغییرات دوره بلوغ و نوجوانی به طور ناصحیح و ناسالم طی شود،می تواند بزرگسالی فرد را با مشکلات عدیده ای مواجه سازد.این مشکلات می توانند خود را در قالب یک ناسازگاری،یک بیماری و یا اختلالات روانی اجتماعی ( افسردگی،تمایل به خودکشی،ناسازگاری های فردی و اجتماعی،سوءمصرف و وابستگی به مواد و غیره ) نشان دهند.

شرایط نامناسب بهداشتی،آموزشی،فرهنگی و پرورشی،فقدان مهارت ها و اطلاعات مورد نیاز از طرفی و برخورد های غیر اصولی و ارتباطات ناقص و گاهاٌ تخریبی در برخی اولیا و مربیان و عدم آگاهی آنها از نیاز ها و ویژگی های رشدی این دوره،مسایل و مشکلات نوجوانان را در خطر تشدید قرار می دهد.

از آنجا که تامین سلامت افراد در دوره بلوغ می تواند ضامن سلامت جامعه ی فردا باشد،لازم است به خدمات مشاوره ی نوجوانان جدی تر نگاه شود.این امر در کشور ما که بدنه ی اصلی آن را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ارمغان رشد مفتخر است تا با همراهی مجموعه ای متخصصان و درمانگران نوجوان به ارائه خدمات روان درمانی و مهارت آموزی به این قشر از جامعه بپردازد.این خدمات در یک دسته بندی کلی به این صورت قابل ارائه می باشند:

1_مشاوره فردی:خدمات مشاوره فردی در خصوص مواردی همچون بلوغ و مسائل جنسی،افسردگی،کم خوابی،بحران هویت،استرس،گروه همسالان،روابط اجتماعی،وسواس،اعتماد به نفس و غیره قابل ارائه می باشد.

2_مشاوره خانواده:خدمات مشاوره خانواده در خصوص مواردی همچون ناسازگاری،پرخاشگری،بلوغ و مسائل جنسی،استعمال دخانیات،اعتیاد،فرار از خانه،افسردگی،کم خوابی،بحران هویت،استرس،گروه همسالان،روابط اجتماعی،وسواس و غیره قابل ارائه می باشد.

3_مشاوره تحصیلی:که در این حوزه خدماتی همچون برنامه ریزی درسی،پشتیبانی تحصیلی،انتخاب رشته پایه دهم،انتخاب رشته دانشگاه،آزمون های استعداد یابی تحصیلی و شغلی و غیره ارائه می شود.

4_کارگاه های آموزشی:این کارگاه ها با موضوعاتی مانند روش های موفقیت در تحصیل،دانستنی های بلوغ،فضای مجازی،روابط اجتماعی و غیره برگزار خواهند شد.