نوجوان

دوران نوجوانی یکی از مهم ترین و تاثیرگذار ترین دوره های زندگی هر فرد است و بلوغ حساس ترین و پرت طم ترین مسیری است که هر انسانی در راه یافتن شخصیت و هویت خود باید از آن عبور کند. در این دوره مجموعه ای از تغییرات جسمی، روانی و اجتماعی در افراد اتفاق می افتد که به طور عام زیر بنای زندگی بزرگسالی و سالمندی آنها را در آینده تشکیل می دهد.

اگر روند تغییرات دوره بلوغ و نوجوانی به طور ناصحیح و ناسالم طی شود، می تواند بزرگسالی فرد را با مشک ت عدیده ای مواجه سازد. این مشک ت می توانند خود را در قالب یک ناسازگاری، یک بیماری و یا اخت ت روانی اجتماعی (افسردگی، تمایل به خودکشی، ناسازگاریهای فردی و اجتماعی، سوء مصرف و وابستگی به مواد و غیره) نشان دهند.

شرایط نامناسب بهداشتی، آموزشی ، فرهنگی و پرورشی، فقدان مهارتها و اطلاعات مورد نیاز از طرفی و برخوردهای غیر اصولی و ارتباطات ناقص و گاها تخریبی در برخی اولیا و مربیان و عدم آگاهی آنها از نیازها و ویژگیهای رشدی این دوره ، مسایٔل و مشکلات نوجوانان و جوانان را در خطر تشدید قرار می دهد.

از آنجا که تامین سلامت افراد در دوره بلوغ می تواند ضامن سلامت جامعه ی فردا باشد، لازم است به خدمات مشاوره ی نوجوانان جدی تر نگاه شود. این امر در کشور ما که بدنه ی اصلی آن را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند از اهمیت بیشتری برخوردار است.
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ارمغان رشد مفتخر است تا با همراهی مجموعه ای از متخصصان و درمانگران نوجوان به ارایٔه خدمات روان درمانی و مهارت آموزی به این قشر از جامعه بپردازد. این خدمات در یک دسته بندی کلی به این صورت قابل ارایٔه می باشند:
1- مشاوره فردی: خدمات مشاوره فردی در خصوص مواردی همچون بلوغ و مسایٔل جنسی، افسردگی، کم خوابی، بحران هویت، استرس، گروه همسالان، روابط اجتماعی، وسواس، اعتماد به نفس و غیره قابل ارایٔه می باشد.

2- مشاوره خانواده: خدمات مشاوره خانواده در خصوص مواردی همچون ناسازگاری، پرخاشگری، بلوغ و مسایٔل جنسی، استعمال دخانیات، اعتیاد، فرار از خانه، افسردگی، کم خوابی، بحران هویت، استرس،
گروه همسالان، روابط اجتماعی، وسواس و غیره قابل ارایٔه می باشد. 3- مشاوره تحصیلی: که در این حوزه خدماتی همچون برنامه ریزی درسی، پشتیبانی تحصیلی، انتخاب

رشته پایه دهم، انتخاب رشته دانشگاه، آزمون های استعدادیابی تحصیلی و شغلی و غیره ارایٔه می شود.

4- کارگاه های آموزشی: این کارگاه ها با موضوعاتی مانند روش های موفقیت در تحصیل، دانستنی های بلوغ، فضای مجازی، روابط اجتماعی و غیره برگزار خواهند شد.

همکاران:

لیلا هدوی؛ کارشناسی ارشد مشاوره خانواده فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه علامه طباطبایٔی در رشته ی روانشناسی کودکان استثنایٔی و کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی در رشته ی مشاوره خانواده. دارای مدرک mmt در زمینه ی ترک اعتیاد. عضو انجمن روانشناسی ایران سوابق شغلی:

  • مشاوره ی خانواده در مرکز مشاوره معاصر
  • روانشناس کودک در مهدکودک همیشه بهار
  • برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوعات مختلف

صهبا جمشیدی؛ کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه علامه طباطبایٔی در رشته ی روانشناسی کودکان استثنایٔی و کارشناسی

ارشد از دانشگاه آزاد واحد رودهن در رشته ی روانشناسی عمومی عضو انجمن روانشناسی ایران عناوین کتاب:

  • مجموعه 4 جلدی بازی های موثر در پرورش هوش کودکان (انتشارات شهر قلم)

سوابق شغلی:

  • مشاوره ی خانواده در مرکز مشاوره مهر (وابسته به آموزش و پرورش)
  • روانشناس کودک در مرکز PKU (کودکان فنیل کتونوری)
  • مشاوره تحصیلی، انتخاب رشته و برنامه ریزی درسی در مدارس
  • برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوعات مختلف