کتامین

کتامین و درمان افسردگی

نقش کتامین در درمان افسردگی

نقش کتامین در درمان افسردگی 700 469 ارمغان رشد

اگر خیال دارید از کتامین (Ketamine) برای درمان افسردگی استفاده کنید، در این مقاله از ارمغان رشد مواردی که نیاز دارید بدانید مورد اشاره قرار گرفته است. احتمالا باید کتامین…

read more