پیشگیری از آلزایمر

نقش ورزش و رژیم غذایی در پیشگری از آلزایمر

با ورزش و رژیم غذایی از آلزایمر پیش گیری کنید

با ورزش و رژیم غذایی از آلزایمر پیش گیری کنید 700 438 ارمغان رشد

شواهد نشان داده اند که فاکتورهای سبک زندگی نقش مهمی را در پیشگیری از آلزایمر ایفا می کنند. تقریبا 5.5 میلیون آمریکایی مبتلا به آلزایمر هستند و تخمین زده شده…

read more