پادکست

ارمغان پادکست – سری اول – اپیزود 2

ارمغان پادکست – سری اول – اپیزود 2 500 500 ارمغان رشد

https://www.armaghanroshd.com/wp-content/uploads/2021/04/ارمغان-پادکست-سری-اول-اپیزود-2.mp3   این بار هدیه ذبیحی (روانتحلیلگر) در گفتگو با یک مهاجر از نقش خانواده و تجربیات قبلی می شنود. +لینک پادکست در کست باکس https://castbox.fm/episode/اپیزود-۲.-چه-بر-من-در-مهاجرت-گذشت-id3132043-id297900004?utm_source=website&utm_medium=dlink&utm_campaign=web_share&utm_content=%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF%20%DB%B2.%20%DA%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%20%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-CastBox_FM +لینک پادکست در تهران…

read more

ارمغان پادکست – سری اول – اپیزود 1

ارمغان پادکست – سری اول – اپیزود 1 500 500 ارمغان رشد

https://www.armaghanroshd.com/wp-content/uploads/2021/04/ارمغان-پادکست-سری-اول-اپیزود-1-3.mp3 ریحانه از تجربیات مهاجرتش با یک روانشناس (روانتحلیلگر) میگوید. + لینک پادکست در کست باکس  https://castbox.fm/episode/اپیزود-1.-مصائب-ریحانه-در-مهاجرت-id3132043-id290283852?utm_source=website&utm_medium=dlink&utm_campaign=web_share&utm_content=%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF%201.%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8%20%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-CastBox_FM +لینک پادکست در تهران پادکست https://tehranpodcast.ir/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-1-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-2/

read more