نحوه برخورد با بیماران آلزایمری

آلزایمر یا زوال عقل

برقراری ارتباط، بهترین شیوۀ رفتار با بیماران آلزایمری

برقراری ارتباط، بهترین شیوۀ رفتار با بیماران آلزایمری 700 467 ارمغان رشد

تصور کنید پدرتان را از دست داده اید و مادرتان فکر می کند که او در اتاق کناریست. مادر من مبتلا به آلزایمر است. او گاهی طوری از گذشته صحبت…

read more