مرگ فرزند

مرگ فرزند

توصیه های یک مشاور روانشناسی برای سازگاری با مرگ فرزند

توصیه های یک مشاور روانشناسی برای سازگاری با مرگ فرزند 700 466 ارمغان رشد

مرگ فرزند بار سنگینی را بر دوش همه ی اعضای خانواده می گذارد. تفاوتی ندارد فرزندتان چند ساله باشد، شما هیچ گاه انتظار مرگ آن ها را ندارید. مرگ فرزند،…

read more