قهوه

قهوه

قهوه باعث کاهش افسردگی می شود

قهوه باعث کاهش افسردگی می شود 700 404 ارمغان رشد

قهوه تاثیر مثبتی بر التهاب و میزان پایین دوپامین در مغز دارد. اینکه قهوه می تواند تاثیر مثبتی بر روحیه بگذارد، برای مردم تعجبی به همراه نمی آورد. بسیاری از…

read more
نسبت قهوه و طول عمر انسان

آیا قهوه می تواند طول عمر شما را افزایش دهد؟

آیا قهوه می تواند طول عمر شما را افزایش دهد؟ 700 394 ارمغان رشد

دو تحقیق جدید، قهوه وعمر بیشتر را به هم مرتبط می دانند. درآمریکا 75 درصد از مردم قهوه می نوشند. هر روزه بیشتر از دو میلیون فنجان قهوه در سراسر…

read more