فواید یوگا

یوگا

یوگا روند پیری و استرس را کاهش می دهد

یوگا روند پیری و استرس را کاهش می دهد 700 437 ارمغان رشد

مطالعات نشان داده اند که یوگا می تواند روند پیری و استرس را کاهش دهد. دو مطالعه ی جدید نشان داده اند که یوگا می تواند اثرات افزایش سن را…

read more