فردگرایی

طلاق و افزایش فردگرایی

طلاق، افزایش فردگرایی و آسیب به سلامت روانی

طلاق، افزایش فردگرایی و آسیب به سلامت روانی 700 401 ارمغان رشد

افزایش میزان فردگرایی ممکن است بر سلامت روانی تاثیری منفی بگذارد. مطالعه ای جدید در مجله ی علم روانشناسی به چاپ رسیده است که نشان می دهد، مردم شمال آمریکا…

read more