رابطه کم خوابی و بیماری

کم خوابی و عفونت

کم خوابی می تواند خطر ابتلا به عفونت را افزایش دهد

کم خوابی می تواند خطر ابتلا به عفونت را افزایش دهد 700 394 ارمغان رشد

بهتر بخوابید و سالم تر بمانید. به تازگی به مقاله ای برخوردم که رابطه ی میان عادت های خواب را با آسیب پذیری در مقابل سرماخوردگی بررسی می کرد. در…

read more