افسردگی فصلی

تغییر فصل و افسردگی

تغییر فصلها و نقش آن در افسردگی ما

تغییر فصلها و نقش آن در افسردگی ما 700 437 ارمغان رشد

نزدیک به 5 درصد از جمعیت آمریکا افسردگی فصلی را تجربه کرده اند. دلایل : تغییر در فصول می تواند باعث تغییر در میزان ملاتونین و سراتونین- دو ماده ای…

read more