موسسه مشاوره روانشناسی ارمغان رشد بر این باور است که توجه به مسائل روانی باید بسیار قبل تر از بحرانی شدن وضعیت افراد در فرآیند اختلالات اتفاق بیفتد. ما به مسائل روحی و روانی به مثابه سرطان و بیماری قلبی نگاه می کنیم، برای درمان این بیماری ها سال ها منتظر نمی نشینیم. با دیدن اولین نشانه ها شروع به پیشگیری، شناسایی نشانه های بیشتر، تدوین یک برنامه عملی برای به تعویق انداختن مسیر بیماری می کنیم و امیدواریم که پیشروی بیماری را به طور کامل متوقف کنیم و بهبودی حاصل شود. پس چرا همین کار را برای افرادی که مستعد در گیر شدن با بیماری های روحی و روانی جدی هستند انجام نمی دهیم؟ مانند تمام بیماری های دیگر نیاز داریم به اولین نشانه ها (بی حوصلگی، عصبانیت، مشکلات ارتباطی و …) توجه کنیم. مسائل پایه ای و ناخودآگاه را تشخیص دهیم و یک برنامه عملی و مناسب در مسیر دستیابی به سلامت کلی فرد تبیین کنیم.
موسسه مشاوره روانشناسی ارمغان رشد خود را متعهد به این مسائل می داند.

ثبت نام در کارگاههای آموزشی ارمغان رشد