کارگاه بازی مادر – کودک

عنوان کارگاه:
“کارگاه بازی مادر- کودک”

توضیحات کلی:
بازی مهمترین فرایندی است که از ابتدای تولد و حتی پیش از آن می تواند تامین کننده رشد مناسب کودک و تحول بهینه مغز وی باشد. زمانی که بازی با مهمترین فرد زندگی کودک یعنی مادر صورت میگیرد عواطف مثبت حاصل آن میتواند برای تمام عمر در نیمکره راست مغز کودک ذخیره شده و در هر لحظه از زندگی یک عامل محافظتی از او باشد. ما در کارگاه های بازی مادر- کودک تلاش داریم تا فضایی ایمن برای مادر و کودک فراهم کنیم تا هم به رشد بهینه کودک کمک کنیم و هم فضایی شاد را برای مادران ایجاد نماییم.

اطلاعات دوره:

  • عنوان: “بازی مادر- کودک”
  • طول دوره : ٨ ساعت ( ٨ جلسه ١ ساعته )
  • تاریخ برگزاری : سه شنبه ها از ٣ بهمن
  • هزینه : ۴٠٠ هزار تومان
  • مدرس : خانم دکتر توکلی
  • محل برگزاری : موسسه ارمغان رشد
  • نحوه ثبت نام : از طریق سایت ، تماس با موسسه

در این دوره چه موضوعاتی مدنظر قرار می گیرند:
● تحریک حسی کودکان
● تحریک رشد حرکتی کودکان
● مهارت حل مساله کودکان
● ارزیابی رشدی کودکان و بررسی نقاط ضعف و قوت
● ارزیابی آسیب های احتمالی کودکان
● بازی هایی برای رشد بهینه مغز
● بررسی مشکلات و پاسخ گویی به سوالات شایع مادران
● ماساژ کودکان

این دوره مناسب چه گروه هایی است؟
این دوره برای کودکان 4 ماهه تا 12 ماهه مناسب است.

تفاوت این دوره با دوره های مشابه در چیست؟
● اجرا توسط دکترای روانشناسی کودک
● داشتن رویکرد علمی و عصب شناختی در تمرین ها
● ارزیابی و پایش رشدی مداوم کودک توسط متخصص
● جداسازی بازه های سنی به سه دوره 4 تا 6 ماه, 7 تا 9 ماه و 10 تا 12 ماه و طراحی اختصاصی بازی برای هر دوره

نحوه ثبت نام در کارگاه:
از طریق سایت ، تماس با موسسه