مقالات

مرکز مشاوره شمال تهران - زعفرانیه
از یک فرد خود انتقادگر به یک فرد خوددوست تبدیل شوید 800 424 ارمغان رشد

از یک فرد خود انتقادگر به یک فرد خوددوست تبدیل شوید

اگر قرار بود که به طور کامل صادق باشید، اذعان می کردید که به معنای واقعی و حقیقی خودتان را دوست دارید؟ یا همیشه در حال تغییر در ظاهر، شخصیت و توانایی های خود هستید؟ وقتی در آینه نگاه می کنید آیا نواقصی در پوست و موی خود مشاهده می کنید که دوست‌ دارید از…

read more
به جای سرکوب به جایگزینی و برنامه ریزی فکر کنیم 800 505 ارمغان رشد

به جای سرکوب به جایگزینی و برنامه ریزی فکر کنیم

آیا تا به حال سعی کرده اید تا وزن خود فقط با فکر نکردن به غذا کم کنید؟ آیا تا به حال سعی کرده اید که بی خیال باشید و یا با مسدود کردن تمام افکارتان درباره ی یک فرد قید یک موقعیت عاشقانه را بزنید؟ آیا تا به حال تلاش کرده اید تا با…

read more