مقالات

به جای سرکوب به جایگزینی و برنامه ریزی فکر کنیم 800 505

به جای سرکوب به جایگزینی و برنامه ریزی فکر کنیم

آیا تا به حال سعی کرده اید تا وزن خود فقط با فکر نکردن به غذا کم کنید؟ آیا تا به حال سعی کرده اید که بی خیال باشید و یا با مسدود کردن تمام افکارتان درباره ی یک فرد قید یک موقعیت عاشقانه را بزنید؟ آیا تا به حال تلاش کرده اید تا با…

ادامه مطلب