سه یافتۀ جدید روانشناسی در مورد هوش و نبوغ

یافته های جدید در مورد نبوغ

سه یافتۀ جدید روانشناسی در مورد هوش و نبوغ

سه یافتۀ جدید روانشناسی در مورد هوش و نبوغ 700 394 ارمغان رشد

تحقیقات جدید روانشناختی بر روی هوش انسان انجام شده است که سه نتیجه مشخص ارائه می کند.

هفدهمین گردهمایی سالانه ی انجمن های بین المللی، پیرامون موضوع هوش به تازگی برنامه ی خود را اعلام کرد. مطالب زیر در مورد پیشرفت های انسانی در مورد هوش است.

مادران، فرزندان برونگرا را به فرزندان باهوش و مسئولیت پذیر ترجیح می دهند.
بر روی 142 مادرکه فرزندانشان بین 0 تا 12 ماهگی بودند تحقیقی با عنوان شخصیت کودکان انجام شد. این شخصیت ها 5 دسته بودند : برون گرایی، سازگاری، مسئولیت پذیری، روان رنجوری و پذیرای تجربه های جدید.
کمتر از 10 درصد مادران به هوش و مسئولیت پذیری رای دادند.51 درصد از مادران به برونگرایی رای دادند و 20 درصد دیگر با سازگاری موافق بودند. به طور کلی مادران باور داشتند که آن ها تاثیر مهمی بر پرورش شخصیت کودکانشان دارند و می توانند در ایجاد برخی رفتارهای خاص موثر باشند.

هوش را می توان با بازی های گوناگون از جمله معما و پازل اندازه گیری کرد.
بازی های ذهنی بیشتر از اینکه هوش را ارتقا دهند، آن را ارزیابی می کنند. یک بازی ویدئویی و یک تست استاندارد هوش را جهت مقایسه به 75 شرکت کننده دادند. در کل میزان ارتباط بین بازی ویدئویی و هوش 0.55 بود. طراح این آزمایش می گوید هوش حتی با بازی های ویدئویی غیر ذهنی نیز قابل اندازه گیری است. معما بیشتر از سایر بازی ها به فاکتور هوش مربوط می شود.

کودکان نابغه باید سالم باشند و به بزرگسالانی سازگار تبدیل شوند.
شایعه ای مبنی بر اینکه کودکان نابغه به بزرگسالانی سالم و سازگار تبدیل نمی شوند، وجود داشت.
به منظور اثباتش تحقیقی بر روی سلامتی 3652 فرد نابغه که بیشتر از 50 سال سن داشتند انجام شد. نتایج آزمایشات سلامتی زنان و مردان نابغه بهتر از سایرین بود.
این تحقیق نشان داد که هوش، ارتباط مستقیمی با سلامتی دارد.

نویسنده: جاناتان وی Jonathan Wai