آیا هورمون تستوسترون باعث ایجاد خشم در مردان می شود؟

هورمون تستسترون

آیا هورمون تستوسترون باعث ایجاد خشم در مردان می شود؟

آیا هورمون تستوسترون باعث ایجاد خشم در مردان می شود؟ 640 427 ارمغان رشد

تحقیقات جدید تفکر سنتی در مورد تاثیر تستسترون بر مردان را رد می کند.  

باور رایج در مورد تستسترون این است که این هورمون باعث ایجاد خشم وروحیه ی رقابتی می شود. ولی آیا این کل ماجراست؟ شاید اثرات تستسترون بررفتار به سطح اجتماعی شما نیز بستگی داشته باشد.

به منظور آزمایش این مسئله، من و همکارانم تحقیقی بر روی اعضای تیم راگبی یک دانشگاه در ژاپن انجام دادیم تا به میزان همکاری بین آن ها پی ببریم.

بازی اولتیماتوم

قبل از اینکه تیم، تمرین روزانه ی خود را شروع کند، از آن ها خواستیم تا هر کدام جداگانه بزاق دهان خود را در ظرف بیاندازد تا با استفاده از آن بتوانیم میزان تستسترون آن ها را آزمایش کنیم. ولی جالبترین بخش این تحقیق بازی اولتیماتوم آن ها بود. بازی اولتیماتوم یک کار رایج در تحقیقات است. روش بازی اینگونه است. یک بازیکن پیشنهاد دهنده است. به آن ظرفی پر از پول داده می شود. او باید تصمیم بگیرد که چه مقدار پول به حریفش بدهد. او می تواند کل پول ویا درصدی از آن را پیشنهاد دهد و یا حتی هیچ مقدار از پول را به او ندهد. در مرحله ی بعد حریف تصمیم می گیرد تا پیشنهاد پیشنهاد دهنده را قبول و یا رد کند. اگر بپذیرد، پولی که پیشنهاد شده بود را می گیرد و باقی پول به پیشنهاد دهنده می رسد. اما اگر رد کند، هیچ کدام از بازیکن ها پول نمی گیرند.

همانطور که می بینید برای پیشنهاد دهنده بهتر است تا پیشنهاد خسیسانه ای ندهد. چرا که ممکن است از طرف حریف رد شده و به او هم پولی نرسد. او می تواند پیشنهادی که کمی بیشتر از نصف میزان پول باشد بدهد زیرا حریف احساس می کند که 30 یا 40 درصد از کل پول بهتر از هیچی است.

سلسله مراتب

اصولا در مطالعاتی این چنین، سابقه ی هیچ کدام از بازیکنان از دیگری بیشتر نیست. اما در تحقیق ما همه ی بازیکنان می دانستند که چه کسی در راس سلسله مراتب قرار گرفته است. در تیم های ورزشی دانشگاه ژاپن این سلسله مراتب با دقت زیادی اجرا می شود. هم دانشگاهی های ژاپنی من که بازیکنانی قدیمی تر هستند، کاملا بر بازیکنانی با سابقه ی کمتر حکومت می کنند. تمام تازه واردها باید از قوانین افراد بالاترازخود پیروی کنند.

ما به بازیکنان نگفته بودیم که حریفشان کیست.همه ی بازی به صورت ناشناس انجام شد.

ولی رتبه ی هر یک از حریفان را به آن ها اعلام کردیم.

رتبه ی بازیکنان و تستسترون آن ها چگونه بر عملکرشان در بازی اولتیماتوم تاثیر گذار بوده است؟

نتایج

برخی بازیکنان قدیمی مقدار کمی از پول را به حریف پیشنهاد کردند ولی تنها پیشنهادهای بزرگ را پذیرفتند. این افراد دیرتر و کم تر راضی می شوند.

ما پی بردیم که بازیکنان قدیمی با سطح تستسترون بالاتر دیرتر راضی می شوند. این موضوعی است که از گذشته تا به حال در مورد تستسترون وجود داشته است: تستسترون بالاتر برابر است با قدرت و نفوذ بیشتر.

اگرچه در میان بازیکنان تازه وارد، تستسترون بالاتر باعث رضایت بیشتری می شد.

پس چه اتفاقی افتاده است؟

ما فکر می کنیم که تستسترون رابطه ی مستقیمی با جایگاه فرد در سلسله مراتب اجتماعی دارد. مردی که سطح تستسترون بالایی دارد: اگر در بالای سلسله مراتب باشد، این هورمون باعث می شود تا از جایگاهش استفاده کند. کمتر پیشنهاد می دهد و بیشتر می گیرد.

اما اگرهمین مرد در پایین سلسله مراتب باشد، سطح بالای تستسترونش باعث می شود تا بر عکس مورد پیش عمل کند. بیشتر پیشنهاد کند و کمتر بگیرد.

مردانی با تستسترون پایین ذهنی چندان سیاسی ندارند و جایگاه اجتماعی شان به تصمیم هایی که می گیرند ارتباطی ندارد.

نویسنده: رابرت بوریس Robert Burriss