آیا روانشناسی یک جادوی مرموز و ناشناخته است؟

آیا روانشناسی یک جادوی مرموز و ناشناخته است؟

آیا روانشناسی یک جادوی مرموز و ناشناخته است؟ 320 213 ارمغان رشد

نه اینطور نیست
در طی سال ها تجربه به این نتیجه رسیدم که کلمه¬ی “روانشناسی” باعث ترس و اضطراب افراد می شود. این در واقع معادل اسم لورد ولدمورت (Lord Voldemort) در هری پاتر است که در فیلم به آن “اسمشو نبر” می گفتند. من مصداق این مطلب را زمانی که در یک مهمانی شبانه بودم به یاد می آورم. از من پرسیدند : ” چه کاری انجام می دهی؟” آب دهانم را قورت دادم و می خواستم از این موضوع طفره برم، اما اینطور جواب دادم: من آرزو می کردم که یک معلم، تدوین گر تلویزیون، مهندس نرم افزار ویا حتی یک نماینده IRS باشم. چون می دانم افراد از روانپزشکان و علی الخصوص روانکاوان ترس و وحشت دارند. مردم فکر می کنند که اشعه ایکسی در چشمان ما وجود دارد که تمام زوایای پنهان و اسرار زندگی آنها را می بینیم. از ما انتظار یک قضاوت تند و نوعی برتری دارند، آنها فکر می کنند که ما همیشه در حال روانکاوی افراد در اتاقمان هستیم و از این موضوع شگفت زده هستند. در مواجه با این سوال من سعی می کنم لبخند بزنم و خیلی عادی جواب بدم ،” I’m a head-shrinker، یعنی کوچک کردن سر بریده شده: که در ایالات متحده در زبان عامیانه برای اشاره به روان‌شناسی به کار می‌رود “. از این بهتر نمی توانم توضیح بدم. بیشتر افراد آن جمع خندیدند. این نشانه ی خوبی بود. آنها به من فرصت دادند که این هم نشانه ی بسیار خوبی بود. و بعد از مدتی که بیشتر با من آشنا شدند، راحتر برخورد کردند و صمیمی تر شدند. درظاهر هیچ یک از آنها مضطرب نبودند اما نباید این حقیقت را انکار کنیم که بعضی از آنها نوعی اضطراب درونی در خود احساس می کردند. روانکاوی نوعی تفکر عمیق و روشن درباره ی افراد است. ما در حضور کسی که به دقت به حرف های ما گوش می دهد، فکر می کند و سعی می کند که دنیای درونی ما را کشف کند، احساس آسیب پذیری داریم. این حس باعث می شود که از خودمان محافظت کنیم و به همه چیز مشکوک باشیم. طبیعی است که اندکی حالت تدافعی به خود می گیریم. نگران هستیم که به وسیله دانش قدرتمند روانکاوی و مهارت های موجود در آن، صدمه ببینیم. فکر می کنیم که روانکاوی یک هنر ناشناخته و مرموز است پس بهتر است از آن فاصله بگیریم، به قول ضرب المثل معروف کار از محکم کاری عیب نمی کنه. اما همه چیز تا پایان مهمانی به خوبی گذشت و تمام دوستان جدیدم در پایان مهمانی می گفتند: ” از آشنایی با تو خوشحال شدیم. صحبت کردن با تو بسیار آسان بود” و من نیز با لبخند به آنها جواب می دادم: “دیدید، من به شما گفتم که سعی می کنم از قدرتم در جهت خوب استفاده کنم نه برای کارهای بد و شیطانی”! امیدوارام تجربیاتی مانند این خاطره، دید مردم را اصلاح کند، به آنها فرصتی بدهد تا کلیشه های زندگیشان را به چالش بکشاند و تجربه واقعی و مفیدی با یک روانکاو داشته باشند. گاهی به شغل و حرفه من با دید بد برخورد می شود امیدوارم بتوانم دید مردم را نسبت به آن تغییر بدهم. با تکیه بر تجربیاتم – هم به عنوان تحلیلگر و هم به عنوان بیمار_ می توانم با اطمینان بگویم که روانکاوی سحر و جادوی تاریک و مرموز و ناشناخته نیست، در واقع چیزی به عنوان جادو در روانشناسی وجود ندارد، اما چیزی که سبب شده از روانشناسی به عنوان ” “shrink نام ببرند، نوعی توهم و خیالات است، توهم از این جهت که معتقد هستند که روانکاوان اندکی از راه های قدرتمند و جادویی که در جهان وجود دارد، استفاده می کنند و فراتر از انسان عادی عمل می کنند. امیدوارم در مطالب بعدی به خوبی نشان دهم که روانشناسی یکی از پرطرفدارترین، بخردانه ترین، کاربردی ترین مدل ها، برای درک روان و تغییرات پایدار و معنی دار در زندگی، ارائه می دهد. اما این یک جادو نیست. این فقط دانش روانکاوی ست.
Jennifer Kunst