دلایل اصلی خیانت افراد

دلایل اصلی خیانت افراد

دلایل اصلی خیانت افراد 320 213 ارمغان رشد

بررسی جنسیت، درآمد و دیگر عواملی که منجر به خیانت می‌شوند.

در مورد کمتری مسائل اخلاقی به اندازه خیانت توافق گسترده‌ای وجود دارد: اکثر بزرگسالان معتقدند خیانت اشتباه است. با وجود این توافق اجتماعی، خیانت امر بسیار رایجی است. برآوردها نشان می‌دهند که حدود ٪۲۵-۱۰ زوجین در آمریکا حداقل یک بار خیانت جنسی را تجربه می‌کنند.

چه چیزی باعث خیانت زیاد در افراد متاهل می‌شود؟

انگیزه‌های خیانت

طبیعی است که انگیزه‌های گوناگونی برای خیانت وجود دارند، از ارتباط‌های یک‌شبه تا رابطه‌های طولانی‌مدت، از امیال جنسی تا پیوندهای هیجانی قدرتمند. عمده زن و شوهر‌های خیانت‌کار، فارغ از جنسیت‌شان، گزارش می‌دهند که روابط خارج از ازدواج‌شان به صورت برابری نیازهای هیجانی و جنسی‌شان را ارضاء می‌کنند؛ با این وجود مردان به احتمال بیشتری انگیزه جنسی را به عنوان انگیزه اصلی خود گزارش کرده و زنان از انگیزه ناشی از نارضایتی خود از رابطه ابتدایی گزارش می‌دهند. با این وجود، در صورتی که رابطه ابتدایی در هر یک از زمینه‌های هیجانی و جنسی نقص داشته باشد، هر دو جنس به شکل برابری می‌توانند انگیزه‌های هیجانی و جنسی را گزارش دهند.

برای هر دو جنس، نارضایتی بالاتر از رابطه اولیه منجر به روابط هیجانی نزدیک‌تری با افراد دیگر می‌شود.

شباهت و رضایت

زوج‌ها گرایش دارند که به یکدیگر از بسیاری وجوه، نظیر آموزش، درآمد، جذابیت ظاهری، دیدگاه‌های مذهبی، علائق و گرایش‌ها شباهت داشته باشند. زوج‌هایی که در یکی یا تعداد بیشتری از ویژگی‌های مهم متفاوت هستند آسیب‌پذیری بیشتری برای خیانت دارند، شاید برای اینکه نارضایتی بیشتری را از ازدواج‌شان تجربه می‌کنند. برای مثال، زوجین با سطوح آموزشی و مذهبی برابر، و زن و شوهرهایی که مدارک دانشگاهی دارند نرخ کمتری از خیانت را تجربه می‌کنند.

جالب توجه اینکه زنان با سطوح آموزشی بالاتر از همسران‌‌شان نسبت به زنان با مدرک آموزشی برابر با همسران‌شان به احتمال بیشتری خیانت می‌کنند. این موضوع همخوان با این مساله است که همسران با منابع اجتماعی-اقتصادی بهتر، ترس کمتری از به خطر انداختن رابطه اولیه‌شان از طریق خیانت دارند. به همین صورت، احتمال خیانت افراد استخدام‌شده از همسران بی‌کارشان بیشتر است. وضعیت استخدامی برابر می‌تواند بازتاب شباهت زن و شوهری باشد و پیوندهای زوجین را تقویت کند. برعکس، فردی که به تنهایی درآمد دارد می‌تواند خودمختاری بیشتری برای جستجوی پارتنرهای دیگر بوده و بهای کمتری را در ازای فهمیدن خیانتش توسط همسرش پیش‌بینی کند.

فاصله جنسیتی

در حالیکه یکی از کلیشه‌های محبوب این است که خیانت در زنان نسبت به مردان بسیار کمتر است، شباهت انگیزه‌های خیانت در زنان و مردان می‌تواند تعجب‌آور باشد. همین‌طور، این مساله که خودمختاری اجتماعی-اقتصادی زنان پیش‌بینی‌کننده خیانت‌شان است شگفت‌انگیز است. این بدان معناست که احتمال خیانت در زنان زمانی بالاتر می‌رود که آموزش بالاتری از همسران‌شان دارند و خودشان، در حالیکه همسرشان بی‌کار است، شاغل هستند. ممکن است که در خیانت، فاصله جنسیتی کمتری از آنچه تصور می‌شود وجود داشته باشد.

از نظر تاریخی، مردان نرخ بیشتری از خیانت را گزارش کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که این فاصله جنسیتی با به دست آوردن خودمختاری اجتماعی-اقتصادی و جنسیتی زنان در حال کاهش است. برای مثال، مطالعات مستقل چندگانه‌ای درباره خیانت نشان می‌دهند که فاصله جنسیتی بیشتری از مقاطع مسن‌تر و فاصله جنسیتی کمتر یا عدم فاصله جنسیتی در گروه‌های میانسال و جوانان گزارش شده است. غیاب فاصله جنسیتی در خیانت‌های گزارش‌شده در مطالعات جدید دانش‌جویان دانشگاه‌ها نیز بازتاب داده شده است.

همچنین، حتی زمانی که فاصله جنسیتی در خیانت وجود دارد، ممکن است (تا بخشی) نتیجه سوگیری گزارش‌ها باشد. فیشر و برونل (۲۰۱۴) متوجه شدند که فاصله جنسیتی در خیانت‌ها زمانی که دانشجویان متوجه می‌شوند تحت نظارت دروغ‌سنج هستند از بین می‌رود. این دو بیان می‌کنند که بخش زیادی از فاصله جنسیتی نمایان‌شده در پرسش‌نامه‌های خیانت می‌تواند بازتاب تفاوت جنسیتی در گزارش کردن و نه در رفتار واقعی‌شان باشد. به عبارت دیگر، ممکن است که مردان خیانت‌شان را بزرگ و زنان کوچک جلوه دهند.

خیانت و وفاداری

بدون کمترین شکی، کشف خیانت همسر بسیار دردناک بوده و خیانت آسیب زیادی به رابطه اولیه می‌زند و اغلب منجر به طلاق می‌شود؛ با این حال، به نظر می‌رسد که این هزینه‌ها نمی‌توانند بازدارنده‌های اثربخشی برای خیانت باشند. در اغلب خیانت‌ها، هر دو جنس از رابطه فعلی ناراضی بوده و این موضوع انگیزه اصلی خیانت‌شان بوده است (و ناراحت شدن همسرشان یا آسیب دیدن ازدواج‌شان اهمیتی برایشان نداشته است). در این صورت، با وجود عدم تایید اجتماع، خیانت ممکن است ادامه پیدا کند.