آیا می خواهید عادت مهمی را در زندگی خود یا دیگران تغییر دهید؟

تغییر عادت

آیا می خواهید عادت مهمی را در زندگی خود یا دیگران تغییر دهید؟

آیا می خواهید عادت مهمی را در زندگی خود یا دیگران تغییر دهید؟ 700 393 ارمغان رشد

در این مقاله چهار گرایش را که برای تغییر عادت دانستنشان ضروری است؛ بررسی می کنیم.

آیا می خواهید در زندگی تان تغییری ایجاد کنید؟ و یا به شخصی دیگر در این راه کمک کنید؟ عادت ها می توانند خواب بیشتر، مصرف نکردن شکر، ورزش مداوم، گذراندن وقت در طبیعت و کنار گذاشتن وسایل الکترونیکی باشند. می توان گفت که عادت ها همانند معمارانی نامرئی هستند که زندگی روزمره ی ما را می سازند. تحقیقات نشان می دهند که حدودا 40 درصد از وجود ما را عادت ها شکل داده اند.

من در کتابم به نام بهتر از قبل 21 روش برای ترک آسان تر عادت ها را شرح داده ام. گاهی مردم به دلیل تعداد زیاد این روش ها دچار سردرگمی می شوند ولی همین تعداد زیاد می تواند کمک کننده باشد. زیرا برخی روش ها، تنها بر بعضی افراد اثر دارد و بر سایرین خیر.

به منظور تغییرعادت، ضروری است که گرایش خود را شناسایی کنید.

من در نوشته هایم ازچهار گرایش صحبت کرده ام که با فهم آن ها جهان برایم قابل درک شده است.

اگر بدانید که جز کدام گروه از بین حامیان، پرسشگران،افرادی که خود را وقف دیگران می کنند و سرکشان هستید آسان تر می توانید به موفقیت دست یابید. و اگر بخواهید به دیگران برای تغییرعادت هایشان کمک کنید، موثرتر خواهید بود.

 

گرایش حامی:

استراتژی برنامه ریزی( روشی مهم برای حامیان)

استراتژی برنامه ریزی راهی کاربردی برای حامیان است. آن ها دوست دارند که برای هر کاری برنامه ریزی کنند. هرچیزی که بر روی تقویم نمایان شود، باید در وقت خودش انجام بگیرد. آن ها می توانند برای همه ی افراد و فعالیت ها با مشخص کردن برنامه بر روی تقویم، زمان بگذارند.

 

استراتژی وضوح گرایی

حامیان زمانی برای انجام کاری اقدام می کنند،که آن کار به قدر کافی واضح باشد. به یاد داشته باشید که افراد حامی به نیازهای درونی خود نیز توجه بسیار دارند به شرطی که آن ها منظم و دسته بندی شده باشند.

 

استراتژی نظارت

افراد حامی با استراتژی نظارت رابطه ی خوبی دارند زیرا تمایل دارند تا هرچیزی را چک کنند.

 

 استراتژی سازگاری

افراد منظم به خوبی می توانند با هر شرایطی خود را سازگار کنند.

از آنجایی که افراد حامی به خوبی می توانند از همه ی روش ها استفاده کنند، بهترین افرادی هستند که می توان از آن ها برای کمک به دیگران در تغییر عادت هایشان استفاده کرد. مهم نیست مشکل چه باشد، افراد حامی همیشه آماده ی کمک کردن هستند.

 

گرایش پرسشگر:

استراتژی وضوح گرایی

استراتژی وضوح گرایی بسیار برای افراد پرسشگر حائز اهمیت است. آنها می خواهند بدانند چرا و به چه دلیل کاری را انجام می دهند. اگر دلیل انجام کاری را ندانند، به هیچ عنوان آن کار را انجام نمی دهند پس باید پاسخ های قانع کننده ای برای انجام کارهایشان بگیرند.همچنین آن ها باید به قدر کافی به شخص درخواست کننده اعتماد داشته باشند.

 

استراتژی نظارت

علاقه ی افراد پرسشگر به دانستن اطلاعات، نشانه ی این است که آن ها از نظارت برکار خود نیز لذت می برند. آن ها گام هایی را که بر می دارند، با گام شمار می شمارند ویا ساعت خواب خود را هر شب یادداشت می کنند.

 

استراتژی برتری

استراتژی برتری در بین افراد پرسشگر بسیار دیده می شود، زیرا آن ها عقیده دارند که هر عادت، مخصوص یک شخصیت با یک خصوصیات اخلاقی است. آن ها گاهی قانع می شوند تا چیزی را به صورت آزمایشی امتحان کنند.مثلا اگر به آن ها بگویید:” چرا این را امتحان نمی کنی؟ ممکن است برایت مناسب باشد، اگر نبود می توانی چیزی دیگر را امتحان کنی.”

 

استراتژی راه گریز

این استراتژی برای افراد پرسشگر از آن جهت اهمیت دارد که باعث می شود تا آن ها کار خود را توجیه کنند و اساسا از آن برای انجام ندادن یک عادت خوب استفاده می کنند.برای مثال : “من باید ورزش کنم. اما هوا بسیار سرد است.آیا بهتر نیست داخل خانه ورزش کنم؟ ولی من کارهای بسیاری دارم .”

 

گرایش افرادی که خود را وقف دیگران می کنند:

استراتژی پاسخگویی

هر چهار گرایش (حتی در برخی موارد،افراد سرکش) پاسخگویی را برای تغییرعادات مناسب می دانند، اما اشخاصی که مدام خود را وقف دیگران می کنند، نیازمند آنند که به عاملی بیرونی نیز پاسخگو باشند. آن ها به نظارت، مهلت انجام کار و شخصی که باید به آن پاسخ بدهند نیاز دارند. این افراد می توانند مربی، مشاور تغذیه، و یا فرزندان آن ها باشند. افرادی که به دیگران خدمت رسانی می کنند، تمایل دارند تا به عنوان الگو قرار بگیرند. آن ها گاهی کاری را که نمی توانند برای خود انجام دهند، برای دیگران انجام می دهند. برای مثال: ” هنگامی که فرزندم به دنیا آمد، سیگارم را ترک کردم.”

استراتژی نظارت

نظارت به پاسخگویی کمک می کند، بیشتر این افراد عقیده دارند که هرچه بیشتر به اخلاق خود نظارت داشته باشند، پاسخگویی به دیگران برای آن ها آسان تر خواهد بود.

 

استراتژی سایر مردم

به دلیل سنگینی باری که انتظارات بیرونی بر این افراد تحمیل می کنند، خود این اشخاص و اطرافیانشان باید مراقب تاثیرپذیری بالای آن ها در برابرمردم دیگر باشند.

 

استراتژی پاداش

همه ی ما به پاداش نیاز داریم، هرچه بیشتر به خود پاداش بدهیم، می توانیم بیشتر از خودمان انتظار داشته باشیم. افرادی که خود را وقف دیگران میکنند،باید به خود پاداش دهند. زیرا پاداش روشی است تا انرژی دوباره بگیرند.

 

گرایش سرکش:

استراتژی هویت

برای افراد سرکش، تاثیرگذارترین استراتژی تغییرعادت، استراتژی هویت است. زیرا افراد سرکش ارزش زیادی برای صادق بودن با خود قائل هستند. اگر تغییرعادت باعث شود تا افراد سرکش بتوانند توسط آن هویت خود را نشان دهند، سریعا آن عادت را می پذیرند.

 

استراتژی وضوح گرایی

این استراتژی برای افراد سرکش بسیار حائز اهمیت است زیرا بر دلیل اینکه چرا یک عادت ممکن است بر ارزش های درونی تاثیر بگذارد، تاکید دارد. هرچه این افراد بیشتر به این سوال فکر کنند که چه می خواهند، پاسخ های بهتری دریافت می کنند.

استراتژی آسودگی

افراد سرکش اغلب به جای استفاده از روش برنامه ریزی ، بر طبق عادت، کاری را که تمایل بیشتری به آن دارند، انجام می دهند.

 

استراتژی سایر مردم

افراد سرکش دوست دارند تا کارهایی متفاوت از کارهای مردم انجام دهند. این افراد ممکن است در مقابل خواسته ی شما مقاومت کنند. به علاوه بیشتر 21 استرتژی که برای گرایشات دیگر استفاده می شود، برای گروه سرکش ها کارایی ندارد. برای مثال استراتژی هایی همانند: برنامه ریزی، پاسخگویی، نظارت و پاداش.

نویسنده: گرچن روبین Gretchen Rubin