چرا از تنها بودن تنفر داریم؟

نفرت از تنهایی

چرا از تنها بودن تنفر داریم؟

چرا از تنها بودن تنفر داریم؟ 700 467 ارمغان رشد

چرا از تنها بودن تنفر داریم؟
تنهایی باعث ایجاد نوعی آشفتگی روانی می شود.

آیا می دانید زمانی که دچار انزوای فیزیکی و اجتماعی می شوید، چه اتفافی برای ذهنتان رخ می دهد؟
پردازش احساسات و اتاق انزوا
اتاق انزوا یک جعبه ی تاریک و بدون پنجره است و اندازه اش آنقدری هست که یک انسان بالغ را در خودش جای دهد. شخص به صورت برهنه و یا نیمه برهنه درمحلول نمک ولرم دراز می کشد. این محلول حس شناور بودن را به شخص می دهد. تاریکی به میزانی است که شما هیچ چیز را نمی بینید. هیچ بو ،مزه و صدایی در آن جا وجود ندارد. فلسفه ی این طراحی این است که محرک های حسی را تا حد ممکن به حداقل برساند.
از دیدگاه روان شناسی، مغز انسان برای پردازش اطلاعات حسی طراحی شده است. در ساده ترین حالت می توان حواس پنجگانه را نام برد. به بیان دیگر مغز ما به منظور پردازش احساسات، تکامل یافته است.این اطلاعات پردازش شده به ما کمک می کنند تا راهمان را در این جهان پیدا کنیم. انسان ها اجتماعی ترین موجودات بر روی این سیاره هستند، بنابراین بسیاری از آن تصمیم ها ما را در اجتماع هدایت می کنند.
مغزهای قدیمی، مشکلات جدید
دست کم برای پنج میلیون سال، انسان ها با مشکلات مربوط به سازگاری با محیط که از محیط اجتماعی نشات می گیرند، دست و پنجه نرم می کرده اند. به همین خاطر ما یک خزانه ی روان شناسی ایجاد کرده ایم که شامل مکانیسم هایی است که برای حل این مشکلات اجتماعی، طراحی شده اند.
راه حل های انسانی زیادی در زمینه ی روان شناسی برای حل مشکلات اجتماعی وجود دارد ولی هنوز راه حلی برای رفع انزوای اجتماعی و فیزیکی طراحی نشده است. همین مسئله است که باعث افزایش بیماری های روانی درسلول های انفرادی زندان ها می شود.
سلول های انفرادی اساسا به منظور کنترل زندانی هایی که نظم را بر هم می زنند ایجاد شده است. در این روش زندانی را در یک سلول کوچک، بدون هیچ ارتباطی با دیگران قرار می دهند. این روش پیامد های منفی زیادی برای فرد دارد. انزوای اجتماعی ممکن است باعث مشکلات روانی از جمله افسردگی، اضطراب و دلهره و خودآزاری شود.
در سال 1971 پزشکی تصمیم گرفت تا بر روی زندانیان آزمایشی انجام دهد. او یکی از زندانیان را با اطلاع خود فرد، برای تنبیه به سلول انفرادی که در واقع یک کمد لباس بود فرستاد. با این وجود زندانی از لحاظ احساسی دچار آسیب شده بود، طوری که پزشک بارها به او یادآوری کرد که این تنها یک آزمایش بوده است.
عواملی همانند مدت تنهایی، سن و شرایط روانی موجود باید در زندان ها به عنوان عواملی که ممکن است سلامتی روحی زندانی را به خطر بیاندازند درنظر گرفته شوند. این عوامل ممکن است بر افرادی با سن های مختلف اثرات متفاوتی را نشان دهند.

نویسنده: کوین بنت Kevin Bennett