چرا والدین باید تلفن همراه خود را کنار بگذارند؟

بازی والدین با کودکان

چرا والدین باید تلفن همراه خود را کنار بگذارند؟

چرا والدین باید تلفن همراه خود را کنار بگذارند؟ 700 350 ارمغان رشد

تلفن همراه خود را کنار بگذارید و به جای آن با فرزندان خود بازی کنید.

متخصصین کودک در انجمن پزشکی آمریکا توصیه هایی برای والدین دارند، به ویژه والدینی که نگران صحبت کردن کودکان و پیشرفت توانایی های زبانی آن ها هستند.
در مقاله ای با تیتر والدین، تلفن های همراه خود را کنار بگذارید، متخصصین والدین را تشویق می کنند تا با کودکان خود بازی های رو در رو و تعاملی انجام دهند، حتی اگر این کار به این معنا باشد که زمان کمتری را در خانه با تلفن های هوشمند و تبلت های خود بگذرانند.
با آگاهی از اینکه والدین بیشتر از همیشه در عجله و رفت و آمد هستند و برای ارتباط برقرار کردن بیشتر از همه به تلفن های هوشمند خود اعتماد دارند، ولی باید به خاطر داشته باشیم که 80 درصد از مغز کودکان در 3 سال اول زندگی شان شکل می گیرد.
پیشرفت مغز کودکان توسط ارتباطات دائمی زبانی و غیر زبانی بین آن ها و والدین شان ایجاد می شود، پس بسیار اهمیت دارد که تمرکز خود را بر روی کیفیت ارتباط بگذارید و کمتر به تکنولوژی اهمیت بدهید. این مطلب می خواهد به والدین بگوید که چک کردن تلفن همراهتان به طور غیر مستقیم می تواند به توانایی یادگیری فرزندانتان آسیب برساند.
پس والدین باید برای افزایش توانایی فرزندان و یادگیری مهارت های ارتباطی و فراگیری زبان چه کاری انجام دهند؟ در اینجا پیشنهاداتی وجود دارد:

1. بازی کنید.
برخی بازی ها دارای اهداف مهمی هستند. آن ها روابط رودر رو را ارتقا می دهند، به نوبت صحبت کردن را می آموزند و برخی بخش های ضروری ارتباطات را تقویت می کند. فعالیت هایی همانند دست زدن، دست تکان دادن به منظور خداحافظی و … به کودک کمک می کند تا ارتباطات اجتماعی و مهارت های مکالمه ی خود را تقویت کند. این بازی ها مستلزم دست های خالی، هم برای والدین و هم برای کودکان است.

2. با فرزندان خود کتاب بخوانید، با اسباب بازی بازی کنید، با یکدیگر به حیوانات نگاه کنید.
زمانی که دو شخص همزمان به یک چیز یکسان نگاه و تمرکز کنند، در عملی قرار می گیرند که به آن ” توجه مشترک” گفته می شود. توجه مشترک بخش حیاتی پیشرفت زبان و ارتباطات است. همچنین این موضوع که به کودکان اجازه دهیم تا تجربه های خود را به اشتراک بگذارد و دیدگاه سایرین را ببیند، خود یک مهارت اجتماعی مهم است. اینکه تمرکزتان را با فرزندتان به اشتراک بگذارید، این تصور را در فرزندان شما ایجاد می کند که شما علاقه مندید تا در مورد گفته ها و کارهای آن ها بدانید. زمانی که والدین سرگرم تلفن همراه خود هستند، نمی توانند بر روی توجه به فرزند خود متمرکز شوند و فرصت های کلیدی را برای ساختن مهارت هایشان از دست می دهند.

3. از بازی های قدیمی و سنتی هم برای فرزندان خود استفاده کنید.
متخصصین بر اهمیت بازی در پرورش مغز کودکان و توانایی آن ها برای یادگیری تاکید می کنند. این بازی های کودکانه ی سنتی نتیجه ی قرن ها بازی و پرورش کودکان است.

4. با فرزندتان در طبیعت قدم بزنید.
از جملاتی همچون: “به اون ابرها نگاه کن” و یا “به این علف ها دست بزن، هنوز از بارون دیروز خیسن”. کودکان ماجراجویی را دوست دارند و مطمئن باشید که در تمام مسیر سوال های زیادی خواهند داشت. طبیعت کنجکاوی درونی کودکان را تقویت می کند.

با تمرکز والدین بر فرزندان خود در 3 یا 4 سال اول زندگی ، والدین فرصت این را خواهند داشت تا بر پرورش مغز کودکشان و مهارت های ارتباطی او تاثیر بسزایی بگذارند.
گذراندن وقت کمتر با تلفن های هوشمند و وقت گذاشتن برای بازی با کودکان می تواند بهبود زیادی در سال های آینده ی زندگی کودک ایجاد کند.

نویسنده: میلین وج
Marilyn Wedge