به کودکان در پرورش یک قوه ذهنی قابل رشد کمک کنید

هوش کودکان

به کودکان در پرورش یک قوه ذهنی قابل رشد کمک کنید

به کودکان در پرورش یک قوه ذهنی قابل رشد کمک کنید 700 467 ارمغان رشد

یکی از بهترین کارهایی که والدین و معلمان می توانند برای کودکان انجام دهند، این است که به آن ها در پرورش قوهٔ ذهنی قابل رشد کمک کنند. یک قوهٔ ذهنی قابل رشد یک باور است که می تواند توانایی های ما همانند هوش را افزایش دهد. در مقابل یک قوهٔ ذهنی ثابت باور به این است که توانایی های ما بر روی یک سنگ حک شده است و قابل تغییر نیست.
قوهٔ ذهنی کودکان نقش بسیار مهمی در ایجاد انگیزه و عملکرد آن ها در مدرسه دارد. کودکانی با قوهٔ ذهنی قابل رشد باور دارند که هوش متغیر است و می تواند با تلاش و روش های یادگیری خوب، افزایش بیابد. به همین دلیل زمانی که شرایط اندکی دشوار می شود آن ها انگیزه دارند که بیشتر تلاش کنند. آن ها از شکست نمی ترسند زیرا به آن به عنوان یک فرصت برای یادگیری و یک گام ضروری برای رسیدن به موفقیت نگاه می کنند.
این موضوع برای کودکانی با قوهٔ ذهنی ثابت بسیار متفاوت است. این کودکان باور دارند که هوش ثابت است. آن ها عقیده دارند که برای افرادی که به طور طبیعی باهوشند، یادگیری آسان است و دیگر نیازی به تلاش نیست. زمانی که کودکانی با قوهٔ ذهنی ثابت تلاش می کنند تا چیزی را فرابگیرند، در مواجهه با شکست فکر می کنند که به اندازه ی کافی باهوش نیستند و به همین دلیل تسلیم می شوند.
مطالعات نشان می دهند کودکانی با قوهٔ ذهنی قابل رشد به نسبت کودکانی با قوهٔ ذهنی ثابت، در مدرسه بهتر عمل می کنند. همچنین نشان داده شده است که قوهٔ ذهنی قابل تغییر است و قوهٔ ذهنی قابل رشد کلیدی برای رسیدن به موفقیت تحصیلی است.
والدین و معلمان تاثیر مهمی بر قوهٔ ذهنی کودکان دارند. در اینجا 3 روش تضمین شده وجود دارد که می توانید به کمک آن در کودکان بهبود ایجاد کنید.

1. ستایششان کنید.
زمانی که کودکان موفق می شوند، احتمالا هوش و استعداد آن ها را تشویق می کنید. (تو خیلی باهوشی، چه ژیمناست خوبی هستی) ولی این نوع از ستایش می تواند به قوه ی ذهنی ثابت منجر شود. این جملات این پیام را می رسانند که عملکرد بر پایه ی توانایی بنا شده است. (و یا نبود توانایی). به جای آن باید پروسه ای را که کودک برای موفقیت در آن شرکت کرده است را مورد تشویق قرار دهید. می توانید سخت کوشی، روش های یادگیری خوب و پشتکار او را ستایش کنید.

2. الگوی قوهٔ ذهنی قابل رشد باشید.
یکی از مهمترین چیزهایی که باید برای افزایش قوهٔ ذهنی قابل رشد در کودکانتان داشته باشید، این است که خودتان الگو باشید. اگر قوهٔ ذهنی قابل رشد ندارید، نگران نباشید، برای بهبود آن هیچ گاه دیر نیست. زمانی که می خواهید به کودکانتان کمک کنید مراقب باشید که چگونه در مورد موفقیت دیگران صحبت می کنید. موفقیت آن ها را به توانایی های درونی نسبت ندهید. در مورد سخت کوشی و روش هایی که نیاز است تا برای موفقیت به کار بگیرند حرف بزنید. با فرزندانتان در مورد اشتباهاتی که مرتکب شدید و درس هایی که از آن ها گرفتید صحبت کنید. به آن ها بیاموزید که شکست چیزی نیست که از آن بترسند.
و نهایتا از این برچسب ها برای خطاب کردن فرزندانتان استفاده نکنید: باهوش من، کودک هنرمند من. این صفات این ذهنیت را ایجاد می کند که توانایی ذاتی است.

3. به کودکانتان بیاموزید که مغز مثل یک ماهیچه است.
هربار که ما چیزی جدید می آموزیم، مغز با ایجاد ارتباطات عصبی تغییر می کند. مغز درست همانند یک ماهیچه با تمرین بیشتر قوی تر می شود. محققین پی برده اند که این قیاس ساده به دانش آموزان کمک می کند تا در مورد قوهٔ ذهنی قابل رشد بیاموزند و در مدرسه به نتایج بهتری دست پیدا کنند.

ناتالی کر
Natalie Kerr